ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων
 • Μελέτη επανάχρησης και αποκατάστασης διατηρητέων και υφιστάμενων κτιρίων
 • Σχεδιασμός φωτισμού
 • Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων / διακόσμηση
 • Μελέτη εξωτερικών χώρων
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση, φωτορεαλισμός
 • Κατασκευή μακέτας
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός ιστοσελίδας, υποστήριξη και συγγραφή κειμένων
 • Έκδοση Άδειας Δόμησης, Έγκρισης Δόμησης και Οικοδομικής Άδειας
 • Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος
 • Σύνταξη φακέλου Ε.Ο.Τ, αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων
 • Αποτύπωση Κτιρίων
 • Προμελέτη αξιοποίησης οικοπέδου / κτιρίου
 • Επίβλεψη κατασκευής έργου
 • Συμβουλές Πολεοδομικής Νομοθεσίας
 • Προϋπολογισμός έργου
 • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών / έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας